Јавни позив организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама

Општина Котор Варош позива све организације цивилног друштва (ОЦД) / невладине организације (НВО) из Босне и Херцеговине да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима општине Котор Варош, из сљедећих приоритетних области:

Подршка активностима у области заштите и очувања животне средине и дјеловање у катастрофама;

Подршка активностима младих на промоцији културе и очувању традиције;

Подршка активностима из области омладинског организовања и заштите права дјеце;

Укупан износ средстава за одобрене пројекте организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама је 10.000,00 КМ (по пројекту од 500,00 КМ до 2.000,00 КМ).

Дужина трајања сваког пројекта може бити од 1 до 2 мјесеца. Пројекти се требају провести у периоду од 01.06.2022. године до 01.08.2022. године.

Учешће у овом јавном позиву за средства је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване ОЦД и НВО (удружења или фондације) из Босне и Херцеговине, у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини.

Рок за предају апликација је 13.05.2022. године, до 15 часова, а све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се пронаћи на wеб страници општине Котор Варош у рубрици Јавни позиви или овдје.