Јавни увид у нацрт одлуке о изради измјене дијела регулационог плана „Камена кућа“ Котор Варош

На основу члана  47. став (3) Закона  о уређењу  простора и грађењу  (,,Службени гласник  Републике Српске“,  број: 40/13, 2/15, 106/15 и 3/16) и  Закључка   Скупштине Општине Котор-Варош  број: 01-022-47/19 од 23.04.2019. године, Одјељење за просторно уређење општинске управе општине Котор-Варош, као носилац припреме плана, обавјештава  заинтересовану  јавност да ће

 

ЈАВНИ УВИД

         У НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ  ИЗМЈЕНЕ  ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ

                           ПЛАНА „КАМЕНА КУЋА“ КОТОР ВАРОШ

                    трајати од  03.06.2019. до 03.07.2019. године (тридесет дана)

        Сва заинтересована правна и физичка лица могу, у времену трајања јавног увида, приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт плана у писменом облику доставити Одјељењу за просторно уређење општинске управе  општине Котор Варош.

Јавна расправа, односно јавна презентација нацрта плана од стране носиоца израде, ће се одржати дана 17.06.2019. године (понедјељак) у 13,00 часова у просторијама Општине Котор Варош, велика сала.

            Нацрт плана може се добити на увид сваког радног дана од 8-14 часова у одјељењу за просторно уређење општинске управе општине Котор Варош.

Нацрт плана ставља се на јавни увид у просторије општинске управе општине Котор Варош – огласна табла и сајт општине.

                                                                          ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ