ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „РУЈИКА“ КОТОР ВАРОШ

Сва заинтересована правна и физичка лица могу, у времену трајања јавног увида који ће трајати од 13.05.2022. до 13.06.2022. године (тридесет дана) , приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт плана у писменом облику доставити Одјељењу за просторно уређење општинске управе Општине Котор Варош.

Нацрт плана може се добити на увид сваког радног дана од 8-14 часова у:

  1. Одјељењу за просторно уређење општинске управе Општине Котор Варош
  2. У просторијама носиоца израде плана „ПЛАН“ д.о.о., Бањалука, Слободана
    Кустурића 4, Бања Лука
  3. У канцеларијама мјесне заједнице Котор Варош, објекат „Кино сале“

Јавно излагање нацрта плана од стране носиоца припреме, ће се одржати дана 20.06.2022. године (понедељак) у 11,00 часова у просторијама Скупштине Општине Котор Варош, велика сала.

Детаљније информације, објашњења и помоћ у формулисању примједби могу добити код носиоца припреме и носиоца израде плана.

Нацрт плана ставља се на јавни увид у просторије општинске управе Општине Котор Варош – огласна табла и сајт општине.