Још данас траје пријем докумената за упис у средњу школу у Котор Варошу

Пријем докумената за упис у средње четворогодишње школе у јунском року почео је јуче и траје још данас за ученике који имају 60 и више бодова, а резултати уписа биће објављени у четвртак на огласној табли школе.

Ученици који имају мање од 60 бодова документе за упис у средње четворогодишње и трогодишње школе могу да предају од 17. до 19. јуна, а резултати уписа биће објављени 21. јуна на огласној табли школе.

У јулском уписном року пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње 1. и трајаће до 3. јула, а резултати уписа биће објављени 5. јула на огласној табли школе.

Кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање моћи ће да се упишу од 8. до 12. јула у школе, односно на смјерове у којима има слободног мјеста.

Кандидати се бодују на основу општег успјеха у основној школи и посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеној струци, а у обзир ће бити узети и успјеси са републичких такмичења и уколико су били „Вуковци“.

Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа, а лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју до навршене 21 године.

Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених. Приликом уписа ученици подносе школи пријаву за упис, оригинално свједочанство о завршеној основној школи, односно нострификовано свједочанство или потврду о поднесеном захтјеву за нострификацију, извод из матичне књиге рођених, диплому “Вук Стефановић Караџић”, диплому за освојено прво, друго и треће мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења и адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс.

Средњошколски центар „Никола Тесла“ Котор Варош прима 168 ученика првог разреда у седам одјељења, односно четири струке.

У области електротехнике планиран је упис два одјељења са по 24 ученика на смјеровима техничар информационих технологија и електричар. У струци економија, право и трговина планирана су такође два одјељења са истим бројем ученика који ће се школовати за занимања економски техничар и трговац.

Једнак број ученика биће примљен и у области машинства и обраде метала, а планиран је упис једног одјељења техничара ЦНЦ технологија и по пола одјељења бравара и аутомеханичара. Конкурсом је предвиђено и једно одјељење у сектору осталих дјелатности, а ученицима је на располагању смјер фризер.