Која су лица ослобођена од плаћања награде нотару

Право на ослобађање од плаћања награде нотару, у износу од 50% награде, а на основу претходно поднесене документације којом доказују свој статус, имају:

  • лица која се налазе у стању социјалне потребе, а која су примаоци новчане помоћи,
  • ратни војни инвалиди од И до ИВ категорије,
  • чланови породице погинулих и несталих бораца Републике Српске,
  • жртве ратне тортуре,
  • цивилна лица са инвалидитетом која су корисници права на личну инвалиднину,
  • лица која болују од ријетких болести,
  • дјеца без родитељског старања.

Право на ослобођење не може се признати и остварити ако се ради о:

  • пословима и радњама нотара у вези са привредним друштвима, установама и задругама,
  • пословима и радњама којима наведена лица остварују неку имовинску корист,
  • пословима и радњама за које није неопходно учешће нотара да би се остварило исто правно дејство.

ријечи правника