Коме припада ријека Врбања?

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Републике Српске,  доставило је  СРД „Котор Варош“ уговор о привременом уступању дијела рибарског подручја на коришћење,  број: 12. 03. 2-330-4927/17 OD 14. 12. 2017. Министарство уступа  СРД-у „Котор Варош“  на привремено коришћење дио рибарског подручја општине Котор Варош ради обављања спортског риболова, а којег чине сљедеће риболовне воде са утврђеним границама:

  1. Ријека Врбања од извора до границе са СО Челинац,
  2. Ријека Бистрица на подручју СО Котор Варош,
  3. Цијели токови притока ријеке Врбање од мјеста Ободник до границе СО Челинац,
  4. Ријека Цврцка десном обалом од Вилинских врела до ушћа.