Конкурс за пријем радника у ЈУ ОШ „Свети Сава“ Котор Варош и ЈУ ОШ „Петар Петровић Његош“ Масловаре

Основна школа „Свети Сава“ Котор Варош расписала је конкурс за попуну упражњених радних мјеста и то :

– Наставник за предмет језик бошњачког народа на 16 часова, на одређено радно вријеме до 30.06.2016. године (ПО Врбањци)

– Наставник за предмет хисторија на 6 часова, на одређено радно вријеме, до 30.06.2016. године (ПО Врбањци)

– Наставник за предмет земљопис на 6 часова, на одређено радно вријеме, до 30.06.2016. године (ПО Врбањци)

– Наставник за предмет демократија и људска права – на 7 часова, неодређено рано вријеме (Централна школа и ПО Врбањци, ПО Забрђе и ПО Вагани)

– Наставник за предмет физика на 6 часова, на одређено радно вријеме, до 30.06.2016. године (ПО Забрђе и Вагани)

– Наставник за предмет математика на 12 часова, на одређено радно вријеме, до 30.06.2016. године (ПО Вагани)

– Наставник за предмет основи информатике на 3 часа, на одређено радно вријеме, до 30.06.2016. године (ПО Вагани)

Основна школа „Петар Петровић Његош“ Масловаре је расписала конкурс за пријем радника и то :

– Наставник за наставни предмет физика – 1 извршилац, на одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања, а најдаље до 30.06.2016. године, 10 часова

– Наставник за наставни предмет демократија и људска права – 1 извршилац, на неодређено радно вријеме, 1 час