КОТОР ВАРОШ: ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА СТИПЕНДИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

Комисија за додјелу општинских стипендија утврдила је прелиминарну ранг листу студената којима је одобрена стипендија као и листу студената који не испуњавају одређене услове.

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ У МЕЂУВРЕМЕНУ СТЕКЛИ ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ИЗ ДРУГИХ ЈАВНИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА, ДУЖНИ СУ ОДРЕЋИ СЕ ЈЕДНЕ ОД СТИПЕНДИЈА.

ОПШТИНСКЕ СТИПЕНДИЈЕ СТУДЕНТИ СЕ МОГУ ОДРЕЋИ ПОДНОШЕЊЕМ ОВЈЕРЕНЕ ИЗЈАВЕ ПРЕДСЈЕДНИКУ КОМИСИЈЕ.

Незадовољни кандидати могу поднијети приговор начелнику општине путем Комисије за додјелу стипендије, у року од 8 дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе.

О оправданости приговора одлучује начелник општине, најкасније у року од 8 дана од дана подношења приговора.

Резултати конкурса на линковима:

http://opstinakotorvaros.com/wp-content/uploads/2022/03/STUDENTI-DRUGE-I-VI%C5%A0IH-GODINA-JAVNIH-FAKULTETA-KOJI-ISPUNJAVAJU-USLOVE-ZA-STIPENDIRANJE-U-2022.-GODINI-PRELIMINARNA-LISTA.pdf

http://opstinakotorvaros.com/wp-content/uploads/2022/03/STUDENTI-PRVE-GODINE-I-OSTALI-STUDENTI-DRUGIH-GODINA-KOJI-ISPUNJAVAJU-USLOVE-ZA-STIPENDIRANJE-U-2022.-GODINI-PRELIMINARNA-LISTA.pdf

http://opstinakotorvaros.com/wp-content/uploads/2022/03/STUDENTI-PRVE-GODINE-I-OSTALI-STUDENTI-DRUGIH-GODINA-KOJI-NE-ISPUNJAVAJU-USLOVE-ZA-STIPENDIRANJE-U-2022.-GODINI-PRELIMINARNA-LISTA.pdf