KOTOР ВАРОШ: УСВОЈЕН НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА

Скупштина општине Котор Варош усвојила је Нацрт ребаланса буџета за 2021. годину од 9.680.000 КМ, који је од овогодишњег планираног буџета већи за 460.000 КМ или 4,99 одсто.

Усвојена је одлука о годишњем плану утрошка дијела средстава накнаде на основу продаје шумских дрвних сортимената у износу од 341.500 КМ, а која су предвиђена за одржавање путева и одводњу површинских вода.

Тренутна дуговања Шумског газдинства „Врбања“ према општини Котор Варош износе 780.000 КМ, што у значајној мјери отежава пуњење буџета и реализацију планираних инфраструктурних пројеката.

За рад мјесних заједница из општинског буџета за ову годину је планиран износ од 10.000 КМ.

За нове чланове Општинске изборне комисије /ОИК/ именовани су Срђан Сакан и Зорица Микић Ћосић, која ће у наредних седам година обавњати дужност предсједника ОИК-а.

Одборници су једногласно усвојили Програме рада ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“, ЈУ „Центар за социјални рад“ и Агенције за локални економски развој за 2021. годину, као и извјештаје о раду ових институција са финансијским показатељима за 2020. годину.

Одборници су усвојили и информацију о спровођењу одлуке о условима и начину кориштења јавних паркиралишта у градском подручју у 2020. години.