МАСЛОВАРЕ : „ОТВОРЕНИ ДАНИ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА“

У просторијама Дома културе Масловаре, у канцеларији Савјета Мјесне заједнице Масловаре, одржан је радни састанак представника Савјета МЗ Масловаре са представницима ЈЛС, општине Котор Варош, са начелником општине г. З. Саканом и његовим замјеником г. М. Тривуновићем, у оквиру „Отворених дана мјесних заједница“
Тема састанка је била рад Савјета МЗ, сарадња са органима ЈЛС, реализација делегираних и усвојених капиталних пројеката, актуелна проблематика грађана МЗ. Представници Савјета МЗ Масловаре су изложили своје предлоге мјера којима би се унапредио положај и стандард грађана МЗ. Први људи општине су изложили планове, досадашње активности, степен реализације пројеката, те су обећали сваку помоћ да би се циљеви испунили и становништву осугурали бољи услови за одржив останак и опстанак на подручју МЗ Масловаре.