Merkator preuzima Konzum u BiH, zanimaju ih samo profitabilni centri?

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Agrokor Ante Ramljak sastaće se danas u Sarajevu s bh. dobavljačima, kako bi ih informisao o preduzetim aktivnostima u vezi s vraćanjem dugova. Planovi o vraćanju dugova ne odvajaju se od planova za Merkatorovo preuzimanje Konzuma u BiH. Merkator će preuzeti samo profitabilne centre.

Merkator će sljedećeg mjeseca preuzeti Konzum u BiH, a kako saznajemo iz izvora bliskih kompaniji Agrokor, preuzeće samo profitabilne objekte, dok će manje poslovnice Konzum prepustiti konkurenciji.

Na taj potez su se odlučili zbog toga što će na manje objekte, koji se uglavnom nalaze u blizini većih tržnih centara, imati dodatne troškove zakupa, radne snage i energije. Uz ostalo su se na ovaj potez, obrazloženo je, odlučili kako bi sačuvali radna mjesta.

Još uvijek je nepoznato ko bi mogao preuzeti manje poslovnice Konzuma i kome je to od konkurentskih kompanija ponuđeno.

Svaka firma ima svoje specifične probleme i potražnje, a među dobavljačima ima i onih s tolikim potraživanjima prema Konzumu koja mogu dovesti u pitanje njihovo postojanje. Zbog toga je, generalno gledajući, nepovjerenje dobavljača veliko.

Direktor kompanije Milkos, Adin Fakić, kaže da dobavljači već ulaze u drugi mjesec otkako je započela intenzivna komunikacija između dobavljača i Konzuma, odnosno Agrokora i Merkatora.

“Prije dva mjeseca nam je prezentovana ideja da Merkator preuzme Konzum u BiH, kao i određeni vremenski okviri za vraćanje dugova, koji su tada bili aktivni. Prije 10 dana imali smo ponovo prezentaciju na kojoj je bio gospodin Ante Ramljak i informisali su nas o tome dokle su stigli sa svojim planovima. Sutra je sastanak na kojem je nastavak informisanja, s obzirom na to da nam prošli put nisu mogli dati neke važne informacije, jer su te planirane aktivnosti još uvijek bile u toku”, objasnio je Fakić.

Istakao je da je bitno da se vrati najvažniji faktor u poslovnom odnosu, a to je povjerenje, kako bi dobavljači i kupac u bilateralnom sastanku zaista mogli da se uvjere da su obje strane otvorene i transparentne.

“Kompanija Konzum u Bosni i Hercegovini treba na tome da radi, a vidimo da radi, jer se obaveze prema bh. dobavljačima polako smanjuju. Nadamo se da će se one nakon određenog procesa izmirivati redovno”, rekao je direktor Milkosa.

Prema njegovim riječima, svaki dobavljač ima posebnu situaciju i svakog od njih neophodno je posmatrati kao zasebnu cjelinu.

“Milkos je sa Agrokor grupacijom, s obzirom na to da smo vlasnici najveće farme muznih krava u BiH, uspostavio dobru saradnju i mi smo od njihovih kćerki firmi kupovali hranu za našu farmu. Tom prilikom smo izgradili zaista odnos koji ni danas nije narušen. Mi smo u jednoj fazi bili u poziciji da dugujemo Konzumu novac, a oni nikad nisu prestali da nam isporučuju hranu i ostale potrepštine neophodne za privređivanje. Zbog toga mi imamo isti takav odnos prema Konzumu. Drugi dobavljači vjerovatno imaju drugačije odnose. Dosta je firmi koje nisu ovako specifične kao mi i nisu na ovaj način bili povezani”, objasnio je Fakić.

Kao što je ranije istaknuto, nepovjerenje dobavljača je veliko. Uz ostalo, i zbog toga što je, shodno izvještaju o stanju u kompaniji, Konzum BiH u prvih pet mjeseci imao finansijski gubitak od 11,5 miliona maraka. Drugim riječima, u prvih pet mjeseci imali su ukupne prihode od 247 miliona KM.

Velpro BiH imao je u istom periodu prihod od 27,5 miliona KM i gubitak od 2,9 miliona KM. Konzum Hrvatska je u prvih pet mjeseci ove godine ostvario prihod od 900 miliona KM i finansijski gubitak od 16,2 miliona maraka.

Izvještaj je objavljen na internet stranici Ministarstva privrede Hrvatske. Uz ostalo su objavljeni podaci o poslovanju nekih ključnih kompanija koncerna u petomjesečnom razdoblju, uz napomenu da, budući da još traje revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu, nisu mogli biti prikazani podaci za prethodnu godinu za poređenje.