Ne volite auto-slalom? Ne vozite traktor? Šteta…

Rupe na putevima, otvoreni šahtovi kao i neadekvatno obilježeni radovi na saobraćajnicama u Kotor Varošu nisu nikakva novost, ali se čini da je svakim danom sve gore i da nikog to mnogo ne brine. Dok se problem ne riješi, rupe ostaju kao velika prijetnja po bezbjednost u saobraćaju, ali i čest uzrok štete na automobilu, koja se teško dokazuje i na čiju odštetu se dugo čeka. Koliko vas je pomislilo da je osim vozačke dozvole, umjeća i spretnosti neophodno poznavanje “mape rupa” posebno misleći na dio magistralnog puta od Donjeg Varoša do naselja Čepak?

Samo trenutak nepažnje ili nedovoljnog poznavanja ovog dijela puta, dovoljan je da dođe do nezgode i da nastane šteta na vozilu, ali da bi se ista ta šteta naplatila, nekad je potrebno i više od godinu dana, zbog čega su rijetki oni koji se odluče da tuže preduzeće zaduženo za održavanje puteva.

Da se do odštete dolazi sporo tvrde i u Centru za besplatnu pravnu pomoć u Banja Luci, kojima se oštećeni često javljaju za pomoć. Kažu da veliki broj oštećenih odustane zbog odugovlačenja procedure.

“ Ako se odlučite da pokrenete sudski spor i kada biste ga dobili, čitav proces trajao bi duže od godinu a možda i više .U zavisnosti kolika je materijalna šteta i ako nema povrijeđenih, niste u obavezi da pozovete policiju. Ukoliko pozovete policiju, ona će sačiniti zapisnik o uviđaju, jer su to dužni da urade, ali takođe bi mogla i da podnese prekršajnu prijavu, zbog neprilagođene brzine. Ako se odlučite tužiti, obavezno se potrudite da fotografišete mjesto događaja i da obezbjedite svjedoke istog”

Ovdje se postavlja pitanje kako je moguće prilagoditi brzinu uslovima puta ako pada kiša ili snijeg , kada ne vidite rupu, kada sa 40 km/h naiđete na šaht koji je “slučajno nestao” (trudimo se da ne upotrijebimo neku ružnu riječ).

Podatke o tome koliko se čeka na isplatu odštete na nivou cijele Republike Srpske nije bilo moguće dobiti, jer u „Putevima Srpske“ tvrde da te podatke nemaju.

„JP “Putevi Republike Srpske” ima potpisan ugovor sa izvođačem radova, preduzećem “Niskogradnja d.o.o. Laktaši, o održavanju dionioce puta Banja Luka – Kotor Varoš – Teslić. Predviđeno je da JP ‘Putevi Srpske’ kao investitor radova plaća radove na održavanju puteva izvođačima radova, a da štetu koja je nastala usljed neadekvatnog održavanja puta, snosi isključivo preduzeće koje je nadležno za održavanje konkretne dionice. Trenutno je na snazi Ugovor o zimskom održavanju puteva koji je potpisan 15.11. 2014. god., i važi do 15.03.2015. godine. “Niskogradnja” ima obavezu da šalje mjesečne izvještaje “Putevima Srpske” o stanju i radovima na dionicama puteva koje po Ugovoru održavaju.” – rekla nam je u telefonskom razgovoru, portparol “Puteva Srpske”, Natalija Kostrešević.

“Ekipa radnika “Niskogradnje” od juče radi na saniranju nastalih oštećenja na kolovozu, u užoj gradskoj zoni Kotor Varoša. Oštećenja na putu se tretiraju hladnom asfaltnom masom, i takvi radovi imaju kratkoročne efekte, i već poslije petnaestak dana, rupe na saobraćajnicama se mogu ponovo pojaviti na istim mjestima. U narednom periodu nema planova za ozbiljnije projekte sanacije postojećeg putnog pravca koji prolazi kroz Kotor Varoš.” – istakao je šef redovnog održavanja u “Niskogradnji”, Dragan Vrančić.

2  3

Poslije razgovora sa Vrančićem, obišli smo pomenutu dionicu puta od Donjeg Varoša do naselja Čepak. Nakon završenog obilaska utvrdili smo da, niti su radnici Niskogradnje na terenu, niti je i jedno oštećenje puta na bilo kakav način sanirano.