(Не)издавање фискалних рачуна под лупом инспектора

Пореска управа Републике Српске покренула је кампању „Корак предузми, рачун узми“ која има за циљ подизање свијести грађана о значају узимања фискалног рачуна, јер се управо узимањем рачуна даје допринос у борби против сиве економије и повећава економска снага РС.

Поред превентивног дјеловања, у оквиру ове  кампање биће и појачан рад инспектора Пореске управе РС на терену, који ће контролисати пословне субјекте у извршавању ове законске обавезе.

Наиме, у посљедње вријеме је уочен пад дисциплине пореских обвезника код издавања фискалних рачуна, док с друге стране и грађани недовољно користе законску могућност да за купљену робу и извршене услуге узимају фискални рачун и на тај начин дају свој допринос на сузбијању сиве економије.

Инспектори Пореске управе РС ће у наредном периоду ове појачане контроле вршити сваког радног дана, али и у дане викенда и то у смјенама. Моле се обвезници да поштују законске прописе у овој области и себе не доведу у ситуацију да пред и за вријеме празника буду привремено затворени на период од  15 дана због неиздавања фискалног рачуна.

Поред тога, Пореска управа РС обавјештава пореске обвезнике и да ће предмет контрола у наредном периоду бити и приходи остварени од продаје улазница и резервација за организовани дочек Нове године, чије је пријављивање законска обавеза пореских обвезника који се тиме баве.

Пореска управа РС овим путем позива пореске обвезнике да поштују законске прописе у овој области, а све грађане позива да случајеве неиздавања фискалних рачуна пријаве путем е-маил адресе: kontakt@poreskaupravars.org  или на бројеве телефона истакнуте на интернет страници Пореске управе РС.