Обавјештење грађанима око уклањања и уништавања амброзије

Одсјек за инспекцијске послове и комуналну полицију општинске управе општине Котор Варош обавјештава власнике и кориснике обрађеног и необрађеног пољопривредног и другог земљишта (дворишта, ораница, ливада и сличних површина, неизграђеног грађевинског земљишта, укључујући рубове парцела, шума и пољских путева), као и правна лица која одржавају јавне површине на подручју општине, да су у складу са Одлуком о заштити пољопривредног газдинства („Службени гласник Општине Котор Варош“ број 5/11) и Одлуком о комуналном реду („Службени гласник Општине Котор Варош“ број 7/18) дужни редовно уклањати амброзију са својих површина током вегетације у више наврата, с циљем сузбијања и спречавања њезиног даљег ширења, а све у сврху заштите здравља грађана.

Комунална полиција и пољопривредна инспекција ће у наредном периоду вршити интензивне контроле провођења обавеза по наведеним Одлукама, те ће се против оних који их се не придржавају подузимати одговарајуће мјере у складу са својом надлежношћу.

Посебно скрећемо пажњу да су због непоштовања наведених прописа предвиђене високе новчане казне, наводи се у допису Одсјека за инспекцијске послове и комуналну полицију.