Обавјештење о прекиду водоснадбјевања

Комунално предузеће Бобас а.д. Котор Варош обавјештава потрошаче који се снабдијевају питком водом са градског водовода да ће у понедјељак 06.12.2021 .године доћи до нестанка воде у периоду од 11 часова прије подне до 16 часова у уторак 07.12.2021.године. Разлог искључења воде су радови на модернизацији и аутоматизацији хлорне станице на црпилишту Бијело поље као и замјена електро инсталација на пумпном постројењу као и замјена старе хоризонталне пумпе и мотора . Овим радовима ће се додатно подићи квалитет водоснабдијевања и његова сигурност ,као и уштеда електричне енергије .