Obilježavanje 8. maja – Svjetskog dana Crvenog krsta

Kotorvaroški Crveni krst danas obilježava 8. maj, Svjetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca nizom manifestacija u školama i gradu.
Kod nas i u svijetu 8. maj obilježava se na dan rođenja Anrija Dinana (Henry Dunant, 1828-1910.), osnivača Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.
Pripadnici kluba mladih Crvenog krsta Kotor Varoš organizovali su info punktove na kojima su građane upoznavali o aktivnostima Crvenog krsta i vrijednostima principa.
Prodajom prigodnih markica Crvenog krsta mladi prikupljaju novac za predstojeće kampanje. Aktivnosti će biti nastavljene tokom Nedjelje Crvenog krsta koja traje do 15. maja.
Poseban značaj ima promovisanje Crvenog krsta kao globalnog pokreta, koji je prisutan u skoro 200 zemalja širom svijeta, u kojima se na sličan način obilježava Svjetski dan i Nedjelja Crvenog krsta.
Tokom Nedjelje, Volonteri Crvenog krsta će kroz konkretne primjere njihovog djelovanja predstaviti načine i važnost volontiranja, u raznim programimam koje naša organizacija sprovodi