Објављен Јавни позив по пројектима запошљавања за 2017. годину

Министарство рада и борачко инвалидске заштите и Завод за запошљавање Републике Српске, објавили су Јавни позив за учешће послодавца и незапослених лица.

У складу с Акционим планом запошљавања за 2017. годину од стране Завода за запошљавање припремљено је шест пројеката и то:
1. Пројекат подршке самозапошљавању у 2017. години;
2. Пројекат суфинансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца ВРС, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида Војске Републике Српске у 2017 години “Заједно до посла”;
3. Пројекат подршке стицању радног искуства младих са ВСС у статусу приправника;
4. Пројекат обуке, доквалификације и преквалификације у 2017. години;
5. Пројекат подршка запошљавању лица изнад 50 година старости, те
6. Пројекат подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2017. години.

По наведеним пројектима планирано је запошљавање укупно 2.548 лица, за шта су предвиђена средства у износу од 10.733.224,00 КМ.

Право учешћа по сваком Пројекту појединачно дато је незапосленим лицима и послодавцима из Републике Српске који испуњавају услове предвиђене Јавним позивом и запошљавају лица из утврђене циљне групе.

Детаљније информације у вези са Јавним позивом и евентуалним учешћем по пројектима, осим на интернет страници Завода, заинтересовани могу добити у свим филијалама и бироима Завода за запошљавање Републике Српске.