Очишћено 12 депонија смећа

У оквиру пројекта „Израда регистра дивљих депонија за општину Котор Варош“ организовано је чишћење 12 дивљих депонија смећа поред пута за Тешиће. Депоније су очишћене уз помоћ грађевинских машина а укупно је одвезено 13 камиона смећа на локалну депонију грађевинског отпада.

Пројекат се реализује у склопу УНДП-овог пројекта „Јачање локалне демократије / демокрације IV –  ЛОД IV“ којег финансира Европска унија из средстава Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) у износу од 2 милиона еура.

„Поставићемо знакове упозорења и тражити појачан надзор комуналне полиције а планирамо и набавити надзорне камере на локалитетима Билице и Ново Село како не би дошло до стварања нових депонија“ – ријечи су Миодрага Петровића, координатора пројекта.