ОД СЉЕДЕЋЕ ГОДИНЕ МАЈКЕ СИГУРНЕ, ПОСЛОДАВЦИ РАСТЕРЕЋЕНИ

Измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити РС, које ће на снагу ступити сљедеће године, Влада Српске у цјелости ће преузети трошак накнада за вријеме породиљског боловања радница.
Овим законом, који ће се данас наћи на сједници Владе РС, уводи се и једна важна пронаталитетна мјера, која подразумијева остваривање материнског додатка за све незапослене породиље, без услова да је мајка незапослена шест мјесеци пре рођења детета.

Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите РС, наглашава да ће новим законом, кад је ријеч о рефундацији 100 одсто бруто плате за вријеме породиљског боловања, послодавци бити растерећени, а мајке без бојазни од отказа.

– Такође, брише се одредница „шест мјесеци прије рођења детета“, па ће све мајке добијати накнаду, без обзира на то колико су времена незапослене. Ово је важна порука и са аспекта демографске политике и са аспекта става Српске према женама – наглашава Шеранић.

Према његовим ријечима, значајно је и ново право „накнада родитељу-његоватељу или његоватељу“, које би се признало онима који се брину о дјеци са сметњама у развоју.

– Ријеч је о праву које се односи на неких 1.000 породица, које имају тешко обољелу дјецу. Нажалост, родитељи нису у прилицу да раде, па је законом дефинисана одређена накнаду за њих која износи 112 КМ мјесечно. Свјесни смо да одређени износи које дефинишу наши закони из области социјалне и дјечје заштите можда нису довољни за оно што потрошачка корпа тражи. Међутим, важно је да признамо неко право и ставимо га у оквир кроз који бисмо покушали да у наредном периоду повећамо одређена издвајања. Циљ је да, када се саберу сва права која породица има по основу обољелог дјетета, добијемо износ изнад 500 КМ, односно, да минимум социјалне сигурности за ове породице у будућности дође на ниво најниже пројектоване плате у РС. Ово је важна порука, иако су захтјеви од одређених удружења и појединаца били већи – истиче Шеранић.

Новим законом предвиђена је и реформа организације система дјечје заштите.
– Циљ је да људи који раде у центрима за социјални рад у не буду више запосленици тих центара, него Фонда за дјечју заштиту РС. То би омогућило лакшу и једноставнију контролу свих процеса унутар система дјечје заштите било у погледу признавања права или њиховог испуњавања. Важно је да центрима ослободимо одређена радна мјеста, на која би, у оквиру постојећег буџета, могли да запосле стручне раднике – истиче Шеранић.

Објашњава да ће се, измјенама и допунама Закона о социјалној заштити, радити на рјешавању права по питању инвалидитета дјеце, у смислу издвајања новчаних накнада.

– Систем оцјене инвалидитета иде путем комисија Фонда пензионо-инвалидског осигурања. Међутим, уочена је одређена проблематика за процјену инвалидитета дјеце, која не може да буде иста као у случају оцјене радне способности. Циљ нам је да дјецу извучемо из тог система. Дефинисаћемо и правилник, а стручне службе би преузеле оцјену утврђивања инвалидитета код дјеце. Желимо дјецу да ставимо у посебан систем, који ће се конкретно њима бавити – поручује министар Шеранић.

Кампови за оболеле малишане


Министар Шеранић наглашава да је у плану организовање кампова за обољелу дјецу.

– Сарађивали бисмо са одређеним удружењима која имају капацитете да пруже сигурност дјеци, а активности би финансирао Фонд за дјечју заштиту РС. Ово би била подршка и дјеци и породицама. Малишанима бисмо омогућили да негдје отпутују и друже се, а породици помогли у погледу едукације како да приступе неким темама. Прије свега, ријеч је о ресоцијализацији породица које се суочавају са разним притисцима. Морамо тражити начине да свака јединка оствари пуни потенцијал у друштву – истиче Шеранић.