Одобрен упис 2.470 студената првог циклуса студија

Влада Републике Српске, на 163. сједници одржаној 30. марта 2022. године у Бањој Луци, донијела је Одлуку о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2022/23. години на јавним високошколским установама.

На Универзитету у Бањој Луци одобрен је упис за 2.470 студената првог циклуса студија, а који су распоређени у четири категорије. У оквиру категорије буџет, одобрен је упис за 1.947 студената, док се 372 студента могу уписати у категорији самофинансирајући студенти. Такође, у плану је да се упишу 82 страна држављана и 69 ванредних студената.

Када је ријеч о другом циклусу студија, на Универзитету у Бањој Луци у 2022/23. години одобрен је упис за 1.073 студента, од чега 643 студента своје школовање финансирају из буџета, 286 студената сами финансирају своје школовање, те 73 студента страних држављана и 71 ванредни студент.

Универзитет у Бањој Луци објавиће 8. јуна 2022. године конкурс за упис нове генерације студената, а полагање пријемних испита планирано је 27. јуна.

Текст конкурса за упис студената у прву годину студија на свим циклусима студија у академској 2022/23. години биће објављен у дневним новинама и на интернетској страници Универзитета у Бањој Луци – www.unibl.org.

Како је наведено у Академском календару Универзитета у Бањој Луци, пријем докумената за упис у прву годину првог циклуса студија трајаће од 20. до 26. јуна, а упис кандидата који положе пријемни испит и стекну право уписа планиран је од 4. до 7. јула ове године.