Održan okrugli sto na temu „Efektivni mehanizmi komunikacije između Skupštine opštine i građana“

Juče je Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Skupštinom opštine Kotor Varoš organizovala okrugli sto na temu „Efektivni mehanizmi komunikacije između Skupštine opštine i građana“.
Aktivni mehanizmi komunikacije između građana i lokalne samouprave između ostalih jesu, direktna komunikacija sa građanima putem šalter sale koja je dio GAP projekta, putem Centra za kulturu, sport i informisanje, korištenjem službene internet stranice Opštine Kotor Varoš, kao i učešćem građana na organizovanim javnim raspravama – istakla je Snježana Jurić v.d.Sekretar SO Kotor Varoš.
Učesnici okruglog stola su razmjenili iskustva i mišljenja o trenutnom nivou komunikacije građana i SO Kotor Varoš, te iznijeli niz prijedloga i sugestija kako da se ta komunikacija podigne na viši nivo.
Misija OSCE-a organizuje širom BiH ovakve okrugle stolove, s namjerom da građanima što više približi i učini dostupnim sve segmente opštinske samouprave i poboljša mehanizme komunikacije, koja je ključna za uspješno funkcionisanje lokalne zajednice – rekla je predstavnica OSCE-a Željka Mirković.
Učešće na ovom okruglom stolu su uzeli odbornici SO Kotor Varoš, predstavnici lokalne samouprave, predsjednici savjeta mjesnih zajednica, predstavnica Misije OSCE-a u BiH i mediji.