Одржана 2. Посебна сједница Скупштине Општине Котор Варош

Одборници су на данас одржаној 2. посебној сједници Скупштине Општине Котор Варош једногласно  усвојили Одлуку о усвајању Буџета Општине Котор Варош за 2017. годину у износу од 8.300 000 КМ. Планирана буџетска средства и приливи оствариће се из пореских и непореских прихода у износу од 7. 555. 000 КМ, трансфера у износу од 360 000 КМ и примитака за нефинансијску и финансијску имовину и осталих примитака у износу од 385 000 КМ, што ће бити повећање од 4,40% у односу на усвојени Буџет за 2016. годину. Одборници су једногласно усвојиили и Одлуку о ребалансу Буџета Општине Котор Варош за 2016. годину, тако да планирана буџетска средства и приливи планирани ребалансом износе 8.160. 000 КМ а оствариће се из пореских и непореских прихода, грантова, трансфера и примитака за нефинансијску имовину, што указује на повећање од 2,64% у односу на усвојени Буџет за 2016. годину, који је износио 7.950. 000 КМ.

На сједници je усвојен и Програм рада Скупштине општине Котор Варош за 2017. годину који обухвата разматрање свих оних питања из надлежности Општине, која су од битног значаја за задовољавање потреба грађана и остваривање њихових права и извршавање грађанских обавеза регулисаних Уставом, законима, као и подзаконским актима и одлукама које доноси Скупштина Општине и њени органи.

На овој сједници  на приједлог Клуба одборника СДС-а усвојена је Одлука  о утврђивању висине пореске стопе за порез на непокретности којом се утврђује стопа за опорезивање непокретности које се налазе на подручју општине Котор Варош за 2017. годину у висини од 0,06%. Одборници су усвојили и Одлуку о утврђивању критерија за избор и именовање секретара СО Котор Варош.