Одржана сједница Привредног савјета

На данашњој сједници Привредног савјета општине Котор Варош усвојена је одлука о приједлогу буџета општине за 2023. годину у износу од 11.800.000 КМ.

Приједлог буџета је већи за 100.000 КМ у односу на Нацрт првенствено због повећања пореских прихода.

Чланови Привредног савјета су усвојили одлуку o утврђивaњу пoрeскe стoпe зa oпoрeзивaњe нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу општине Котор Варош у 2023. гoдини у висини 0,06 одсто, што je најнижа пријављена стопа Пореској управи Републике Српске.

Поред усвајања записника са претходне сједнице разматрана је и реализација закључака са прошлих сједница.