Opština Kotor Varoš pretposlednja u Banjalučkoj regiji

Opština Kotor Varoš je po prosječnim bruto platama na pretposlednjem mjestu u Banjalučkoj regiji i iza nje je samo opština Kostajnica. Ove podatke objavio je Republički zavod za statistiku Republike Srpske i odnose se na period 2012-2014. godina. Bruto plata je najveća bila 2012. godine da bi se 2013. godine smanjila za 10 KM a u 2014. godini je bila manja nego 2012. i  iznosila je 921 KM.

Prosječna bruto plata u Republici Srpskoj u 2014. godini je iznosila 1334 KM što znači da je prosječna bruto plata na području opštine Kotor Varoš bila manja za 413 KM ili za 30,95 % od iste u Republici Srpskoj. Dobit preduzeća je u periodu 2012 – 2014. godina porasla sa 99.055.755 KM na 131.999.640 KM ali rast dobiti nije pratio rast plata.

T.M.