Отворени јавни конкурси за учешће у пројекту ,,Социјализација дјеце Републике Српске – 2022. год“

Дана, 21.03.2022. године у дневном листу ,,Глас Српске“ објављени су конкурси за одабир дјеце циљних категорија, васпитача и стручног особља учесника у Пројекту ,,Социјализација дјеце Републике Српске – 2022. год“.
Конкурс је отворен 30 дана.

Пројекат се реализује на основу Закона о дјечјој заштити Републике Српске кроз право на задовољавање развојних потреба дјеце. Као и претходних година, Пројекат ће се реализовати на црногорској обали у Бечићима, уз уважавање хигијенско- епидемиолошких мјера.
Временски период програмских активности планиран је од 01.06. до 24.09.2022. године, са укупно тринаест смијена, од чега је дванаест десетодневних и једном (првом) осмодневном смјеном.

Пројекат се односи, прије свега, на дјецу из социјално угрожених породица-корисника права из социјалне и дјечје заштите, дјецу из вишечланих породица, из породица борачке популације, дјецу са посебним потребама и хроничним здравственим сметњама, као и посебно надарену дјецу, талентоване спортисте и друге.

Пројекат ,,Социјализација дјеце Републике Српске“ реализује се од 2002. године и за претходних 19 година обухватио је преко 34 000 лица – дјеце и пратећег особља из свих општина Српске.
Највећа вриједност Пројекта јесу различитост и разноврсност и у служби су остварења пројектних циљева као што су развијање емпатије, подршка вршњачком дружењу, те социјализација дјеце у сваком смислу.


Овај квалитет је препознат и од стране Владе Републике Српске и ресорног Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске који годинама подржавају ову активност Фонда, цијенећи најбољи интерес дјеце Републике Српске.

Позивамо заинтересоване родитеље који испуњавају услове прописане конкурсом да пријаве своју дјецу у филијале и пословнице Фонда, широм Републике Српске. Такође, позивамо и заинтересоване просвјетне раднике, педагоге, психологе, социјалне раднике и друге подржавајуће професије да конкуришу за чланове стручног и пратећег особља и придруже се тиму који двадесету годину успјешно реализује Пројекат.

У прилогу текстови Јавних конкурса и пријавни обрасци:

Јавни конкурс за дјецу циљних категорија

Захтјев за дјецу циљних категорија

Јавни конкурс за стручно особље

Пријавни образац за стручно особље

Јавни конкурс за васпитаче

Пријавни образац за васпитаче