Пензије ванредно усклађене и повећане за два одсто

Пензионерима Фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) Републике Српске данас почиње исплата пензија које су од 1. априла ванредно усклађене и повећане за два одсто, најављено је из Фонда.

За исплату пензије за април потребно је 85,4 милиона КМ у нето износу, односно 86,4 милиона КМ у бруто износу, што је повећање за 1,7 милиона КМ у односу на претходни мјесец.

Средства за исплату пензије обезбјеђују се из буџета Републике, у складу са прописима који уређују буџетски систем и трезорско пословање.

Исплатом је обухваћено 259.662 корисника права, од којих се у Републици Српској исплата врши за 212.284 корисника, а ван Републике за 47.378 пензионера.

Износ просјечне пензије за пуни стаж осигурања је 523 КМ, што чини 62,32 одсто од просјечне плате у Републици Српској.

Просјечна пензија за април је 358 КМ и представља 42,63 одсто просјечне плате у Републици, најнижа пензија за минималан стаж од 15 година је 183 КМ, а највиша пензија 1.885 КМ.

Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у априлу био је 69,9 милиона КМ.

Из исплате пензија за април привремено је искључено 2.494 корисника и то због недостављања потврде о животу 2.373 корисника, а због недостављања потврде о редовном школовању за дјецу кориснике породичне пензије 121 корисник.

Истовремено, у исплату је укључено 633 корисника.

Број корисника пензије за април мањи је у односу на децембар 2017. године за 918, првенствено због недостављања потврде о животу за ову годину.

У укупној структури по врстама права старосне пензије учествују са 56,04 одсто, породичне са 29,08 одсто, инвалидске са 14,77 одсто и остала права са 0,11 одсто.

У исплату пензија за април укључено је и 275 корисника осталих права, право на новчану накнаду за тјелесно оштећење и накнада за туђу помоћ и његу.

(Српскаинфо)