Podrška novom krivičnom zakonu-veća zaštita radničkih prava

Članovi Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, podržali su donošenje novog Krivičnog zakona Republike Srpske i Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju. Ipak određeni članovi zakona su naišli na različite stavove sindikata i poslodavaca.

Novine u Krivičnom zakonu koje su podržali socijalni partneri se odnose na oštrije mjere protiv poslodavaca koji radnicima ne isplaćuju zarade. Prema Prijedlogu krivičnog zakona, ukoliko poslodavac radniku ne isplati 3 bruto plate biće kažnjen zatvorskom kaznom od 6 mjeseci do 5 godina.

Poslodavcima je međutim zasmetao član budućeg krivičnog zakona koji definiše novčanu ili kaznu zatvora do dvije godine za zlostavljanje na radu.

Socijalni partneri su podržali i usvajanje zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju.

Pitanje je međutim kakve će efekte dati samo prijavljivanje korupcije, bez boljeg rada pravosuđa. Veliki broj predmeta gdje su građani ukazali na korupciju nije doveo do osuđujućih presuda, a predmeti godinama u tužilaštvima skupljaju prašinu.