Потписан Споразум о сарадњи са Машинским факултетом

Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан и декан Машинског факултета у Бања Луци Дарко Кнежевић потписали су Споразум о сарадњи у циљу заједничког доприноса развоју образовног система и унапријеђењу конкурентности привредних капацитета општине Котор Варош.

Машински факултет у сарадњи са „Приликом плус“, коју финансира Влада Републике Швајцарске, припрема пројектни приједлог намијењен даљем развоју средњошколског образовног система и програма цјеложивотног учења.

„Дио апликације се односи на опремање кабинета средњих стручних школа опремом за ЦНЦ технологије, конкретно ЦНЦ тренажерима са припадајућим софтверским пакетима“, рекао је декан Машинског факултета Дарко Кнежевић.

Општина ће, у сарадњи са привредним субјектима и образовним институцијама, пружати у границама својих могућности подршку факултету у процесима образовања и обука ученика, студената и радника те осталих дјелатности факултета везаних за процес повећања конкурентности и развоја привредних субјеката са подручја општине.

„Преко размјене позитивне праксе и трансфера знања потребног за рад привредних субјеката остварићемо већи ниво сарадње са образовним институцијама које учествују у креирању повољног пословног амбијента за привлачење потенцијалних инвеститора“, истакао је начелник општине Котор Варош Зденко Сакан.

Сарадња дефинисана овим Споразумом одвијаће се у циљу развоја образовних и привредних субјеката са подручја општине Котор Варош, нарочито на пословима обуке радника, програма стипендирања студената и запошљавања.