Потписан Уговор о сарадњи између Факултета безбједносних наука и Министарства унутрашњих послова Републике Српске

Дана 26.07.2019. године у Бањалуци је потписан Уговор о сарадњи између Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци и Министарства унутрашњих послова Републике Српске. Уговором, који су потписали декан доц. др Предраг Ћеранић и министар Драган Лукач, утврђују се услови сарадње по питању стручне праксе студената, стручног оспособљавања и стручног испита лица која су дипломирала на Факултету.

Факултет се обавезује да ће обезбиједити довољан фонд часова из стручне групе предмета, наставу о полицијском наоружању са наставом гађања и реализацију стручне праксе путем надлежних организационих јединица Министарства након чега ће студенти бити оспособљени за вршење послова и задатака полицијског службеника.

Министарство се обавезује да ће, у складу са позитивноправним прописима, закључити уговор о стручном оспособљавању са лицама која су дипломирала на Факултету. По завршеном стручном оспособљавању дипломци приступају полагању стручног испита и стичу услове да, у складу са потребама Министарства и на начин прописан Законом о полицији и унутрашњим пословима, заснују радни однос у статусу полицијског службеника.