Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na treningu ”Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)”

Projekat “Jačanje lokalne demokratije IV” (LOD IV) u saradnji sa Opštinom Kotor Varoš objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) sa područja opštine za učestvovanje na dvodnevnom treningu: “Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)”.

Trening se realizuje kao podrška procesu provođenja Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata za finansiranje.
Cilj treninga je pružiti organizacijama civilnog društva osnovna znanja o upravljanju projektnim ciklusom kako bi mogle sa kvalitetno osmišljenim i napisanim projektnim prijedlozima aplicirati na gore navedeni javni poziv ali i na pozive drugih, domaćih i međunarodnih donatora.

Trening će se održati 9. i 10. marta 2015. u zgradi Opštine Kotor Varoš, sala skupštine opštine, ulica Cara Dušana bb, sa početkom u 10:00 sati.

Krajnji rok za prijavu na trening je 5. marta 2015. do 12 h, na email adresu: maja.veljo@undp.org ili na broj faksa 033 552 330 uz naznaku: Za učešće na treningu “Upravljanje projektnim ciklusom – Trening Kotor Varoš”. OCD koje budu odabrane za učešće na treningu će biti kontaktirane do 6. marta 2015. godine kad će im se dostaviti i dnevni red treninga.

Obzirom da je broj učesnika na treningu ograničen, jedna organizacija može prijaviti samo jednu osobu. U slučaju velikog interesa, potvrda prijava će se vršiti u skladu sa hronološkim redoslijedom pristizanja prijava.

LOD IV finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).