Позив родитељима за упис дјеце у први разред основне школе

ЈУ ОШ „Свети Сава“ Котор Варош обавјештава родитеље који имају дијете рођено до 01.09.2016. године да дођу у централну школу Котор Варош и пријаве дијете како би добили позив за упис у први разред за школску 2022/2023. годину.


За дјецу која припадају уписном подручју Врбањци дјецу пријавити у ПО Врбањци, а за дјецу која припадају ПО Забрђе и ПО Присоје дјецу пријавити у ПО Забрђе.


У први разред се уписује и дијете старије од шест година које због болести и других разлога није било уписано у школу.
На тражење родитеља, а на основу рјешења комисије у први разред могу бити уписана и физички и психички развијена дјеца која до краја текуће године навршавају шест година.

Рјешење комисије је коначно.


– За Централну школе пријаве ће се вршити у канцеларијама педагога и психолога у термину од 14.03.2022. до 31.03.2022. године од 8.00 до 14.00 часова.
– За ПО Врбањци пријаве ће се вршити код учитеља Далибора Стаменковића од 14.03.2022. до 31.03.2022. године у термину од 8.00 до 12.00 часова.
– За ПО Забрђе и ПО Присоје пријаве ће се вршити код учитељице Јадранке Вулин у ПО Забрђе од 14.03.2022. до 31.03.2022. године у термину од 10.00 до 14.00 часова