Правни факултет: Чиста година више није услов за полагање предмета из наредне године

Научно-наставно вијеће Правног факултета јуче је једногласно усвојило Правила о начину праћења и вредновања знања студената на I циклусу студија. То је резултат вишемјесечног заједничког рада наших наставника и представника студената, како би се побољшали услови студирања.
Ова Правила понудила су низ квалитетних рјешења са којима су задовољни и наставници и студенти. Једно од значајних рјешења предвиђено је тачком 7 ових Правила у којој јасно пише:
„Студенти који су обновили нижу годину студија и уписали наставне предмете са више године студија, као и сви студенти текуће академске године студија, могу полагати испите из наставних предмета са текуће академске године студија, независно од тога да ли су положили све испите из наставних предмета са претходне године студија, односно године студија коју обнављају, изузев уколико нису положили условљене испите из наставних предмета са претходне године студија. Условљени испити се односе на наставне предмете чије је савладавање неопходно за разумијевање материје наставних предмета из текуће академске године, у складу са посебном одлуком коју Научно-наставно вијеће усваја почетком сваке академске године.
Студенти не могу уписати наредну (вишу) академску годину студија, без обзира на број прикупљених ECTS бодова на текућој години студија, све док не положе све испите из наставних предмета са ниже године студија које су пренијели у текућу годину студија“.
Вијеће је донијело и одлуку о томе да Правни факултет заједно са Удружењем правника Републике Српске буде организатор традиционалног савјетовања правника „Октобарски правнички дани“ које ће се одржати 6. и 7. октобра ове године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.