Правни факултет: Припремни семинар за полагање пријемног испита

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци организује припремни семинар за полагање пријемног испита.
Семинар ће се одржати у уторак и сриједу 20. и 21. јуна 2017. године у амфитеатру Правног факултета у периоду од 09-13 часова и састојаће се од два блока по два часа из Историје и Српског језика и књижевности.

Уплате за припремни семинар и материјал за припрему квалификационог испита у износу од 50,00 КМ могу се извршити и прије дана одржавања припремног семинара на шалтерима поште и комерцијалних банака.
Напомена: Материјал за семинар уз прилог уплатнице може се преузети приликом уласка у амфитеатар 20.06.2017. године.

Начин попуњавања уплатнице:
Уплатио је (име, адреса и телефон) _______             Рачун пошиљаоца: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________
_____________________________________             Рачун примаоца:      5 5 1 0 0 1 0 0 0 0 9 0 7 0 7 6

Сврха дознаке: Уплата за семинар_______
_____________________________________             КМ = 50,00

Прималац: Рачун посебних намјена______              Врста прихода: 7 2 2 5 4 2
_____________________________________
_____________________________________             Општина: 0 0 2       Буџетска
организација: 0 8 3 0 0 0 8
Мјесто и датум уплате: ________________
____________________________________