Правни факултет у Бањој Луци отворен за нове студенте

У наредној академској години на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци може се уписати 245 студената у прву годину студија првог циклуса. Предвиђено је то Одлуком Владе Републике Српске која је објављена у ,,Службеном гласнику“ Републике Српске број 46 од 16.5.2017. године. Декан Правног факултета професор др Жељко Мирјанић, информисао је чланове Научно-наставног вијећа да ће се 75 бруцоша школовати на терет буџета Републике Српске, а остали ће сами морати да плате трошкове свог школовања.
Мјеста ће тако бити за још 150  бруцоша на самофинансирању, а по 10 мјеста резервисано је за ванредне студенте и за студенте из иностранства.


„Пријемни испит за упис студената у прву годину студија првог циклуса  биће одржан 26. јуна. Пријављивање кандидата почиње 19. и завршава се 23. јуна. Припремна настава за полагање пријемног испита одржаће се на Правном факултету 19. јуна у 9 часова. Резултати пријемног испита биће објављени 28. јуна а упис примљених кандидата почиње 3. јула и завршава се 7. јула“, истакао је декан Правног факултета професор др Жељко Мирјанић.

Нагласио је да је овај факултет предузимањем бројних мјера водио активну уписну политику која је имала за циљ да информације о Правном факултету стигну у сваку средњу школу у региону.

ЗАШТО УПИСАТИ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци су завршиле бројне судије, тужиоци, адвокати, нотари, руководиоци у администрацији и привредним друштвима, универзитетски професори, министри и посланици. Студије права пружају широке могућности запослења у органима извршне и законодавне власти, правосуђу, у привреди у јавном и приватном сектору.

Наставу на факултету изводи 41 наставник и сарадник, а континуирано подмлађивање научно-наставног кадра је оно чему се поклања нарочита пажња. На Правном факултету дјелује укупно шест катедри организованих према ужим научним областима: Катедра за римско право и историју државе и права, Катедра за државно-правне науке, Катедра за грађанско и пословно право, Катедра за кривично право, Катедра за управно, радно и социјално право и Катедра за међународно право.
Правни факултет је закључио уговоре о научно-наставној сарадњи са свим јавним правним факултетима у региону (међу којима посебно издвајамо сарадњу са Правним факултетом Универзитета у Београду и Правним факултетом Универзитета у Источном Сарајеву), чији наставници учествују у извођењу наставе на постдипломским студијама.
Правни факултет посједује најсавременију техничку опрему (електронску судницу, сале опремљене за извођење наставе на даљину, конференцијску салу, могућност пријаве испита електронским путем и електронску огласну таблу).

На Факултету се изводе сљедећи облици наставе: предавања, вјежбе, семинари, практична настава, правне клинике, и сл.
На Правном факултету се организују правне клинике (нпр., у сарадњи са Савјетом Европе се организује правна клиника за људска права) и изводи практична настава која укључује симулације судских процеса (у извођењу овог облика наставе учествују познате судије, адвокати и правни стручњаци). Правни факултет посједује и најбогатију правну библиотеку у окружењу, највећи амфитеатар на Универзитету и 5 сала за одржавање наставе, опремљених најсавременијом информатичком опремом која омогућава учење на даљину.
Правне студије се изводе у три циклуса. Наставни план и програм је прилагођен захтјевима Болоњског процеса. Основне студије трају 4 године, доносе 240 ECTS бодова и по њиховом завршетку стиче се академско звање дипломирани правник. На студију другог циклуса, по завршетку ког се стиче академско звање мастер права (одговарајуће правне области) и који носи 60 ECTS бодова, је лиценцирано осам студијских програма, и то: Државно право, Управно право, Радно и социјално право, Грађанско право, Пословно право, Кривично право, Међународно право и Правно-историјске студије.

У оквиру Правног факултета дјелују Центар за реторику и говорништво Institutio Oratoria и Дебатни клуб, а постоји и традиција организовања такмичења у бесједништву посљедњих 14 година. Наши студенти су освајали значајне награде на такмичењима у бесједништву (побједници такмичења „Lux Verbi – Светлост речи“), на такмичењима у симулованом суђењу (награда за најбољи поднесак на такмичењу у симулованом суђењу пред Европским судом за људска права, Стразбур), те учествовали у многобројним студијским посјетама од којих издвајамо посјете у Хамбургу (Bucerius Law School), Алпбаху у Аустрији (љетна школа европских интеграција), Београду и Подгорици (симулација рада органа УН) и различите посјете институцијама у Републици Српској и региону.
Правни факултет посједује и свечану салу за одбране магистарских и докторских радова, која се користи и за одржавање међународних научних конференција.

Услови за упис на Правни факултет су завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит, који се организује крајем јуна/почетком јула и састоји се од по 25 питања из Српског језика и Историје, од којих је потребно одговорити тачно на укупно најмање 15. Факултет организује и припремну наставу за полагање пријемног испита, која се састоји од 2 блока од по три часа из сваког предмета.

“Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.“
(Правичност је стална и трајна воља да се сваком призна право које му припада.)