Представници МЗ-а из Котор Вароша на семинару у Теслићу

У хотелу Хајдучке воде, на планини Борје, јуче и данас одржаће се  обука на тему: “Управљање пројектним циклусом и развој заједнице” за представнике мјесних заједница и ОЦД-а општина Котор Варош и Тешањ,  – учеснике у пројекту: “Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини”.

Циљ обуке је да се учесници оспособе за самостално провођење процеса учешћа грађана у одлучивању, да израде акциони план развоја мјесне заједнице, као и да подизањем капацитета адекватно примјењују акциони план за унапређење и развој локалних заједница.

Подршком развоју заједнице подстиче се грађански активизам за рјешавање заједничких проблема, подржавају се идеје и иницијативе које ће допринијети побољшању услова живљења уз коришћење свих расположивих локалних ресурса и промоцију сарадње између јавног, цивилног и пословног сектора, као и анимирање младих да се активније укључе у развој заједнице.