Презентовани резултати пројекта „Омладинска еколошка иницијатива“

КОТОР ВАРОШ, 9. МАРТА – У згради Црвеног крста Котор Варош јуче су презентоване реализоване активности у оквиру пројекта „Омладинска еколошка иницијатива“, који је финансиран од стране Европске уније дијелом средстава за предприступну помоћ (ИПА) и средствима добијеним од општине Котор Варош.

Менаџер пројекта Бојан Керезовић је истакао да је сврха пројекта остваривање видљивог помака и изазивање промјене у локалној заједници у смислу бољих односа грађана према животној средини.

Успјели смо у намјери да волонтерима Црвеног крста и грађанима пружимо прилику да путем активног учења и заједничке праксе стекну и примијене бројне еколошке компетенције и подигну ниво властите еколошке свијести“, рекао је Керезовић.

У оквиру панел дискусије, у којој су учествовали представници УНДП-а, општине Котор Варош, КП „Бобас“, образовних институција, невладиних удружења и неформалних група грађана, дефинисане су кључне потешкоће у реализацији мјера за заштиту и очување животне средине и начини њиховог превазилажења.

Заједнички је закључак да се починиоци прекршајних дјела у области загађења животне средине и одлагања отпада морају оштрије санкционисати, те да се појача надзор и освијетле локације у граду гдје се стварају дивље депоније и гдје су уочени примјери малољетничке деликвенције.

Извор : opstinakotorvaros.com