Приоритет реконструкција хлорне станице

На састанку начелника општине Котор Варош Зденка Сакана и представника Комуналног предузећа /КП/ “Бобас” закључено је да ће у будућем периоду приоритет бити реконструкција хлорне станице на изворишту „Бијело Поље“.

Разлог лежи у чињеници да ће се изградњом водоводне мреже на подручју мјесне заједнице Забрђе повећати број корисника јавног водовода.

Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан је нагласио да је поред реконструкције хлорне станице неопходно изградити нови упојни бунар да се повећа капацитет воде на изворишту „Бијело поље“.

Директор Комуналног предузећа „Бобас“ Слободан Јурић је истакао да је снабдијевање питком водом на подручју општине уредно и да се редовно врши одвоз смећа из свих мјесних заједница.