Пројекат „Подршка дјеци са потешкоћама у развоју“у завршној фази

Пројекат „Подршка дјеци са потешкоћама у развоју“, који се имплементира у склопу пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ у завршној је фази а протеклих дана одржане су двије радионице са дјецом која имају потешкоће у развоју. Пројекат „Јачање улоге мјесних заједница у БИХ“ представља заједничку иницијативу финансирану средствима Влада Швицарске и Шведске, а који проводи Развојни програм Уједињених нација УНДП у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ, Министарством правде Федерације БиХ, Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске, Владе Брчко дистрикта и ентитетским савезима општина и градова.
Активности пројекта су логопедски третмани за више од тридесет малишана са потешкоћама у развоју и говорно-језичким сметњама као и радионице за дјецу са потешкоћама у развоју са одговарајућим дидактичким материјалом набављеним средствима из пројекта. Прву радионицу одржала је Милијана Врљановић, дипломирани социјални радник, волонтер у Центру за породицу „Кућа Радости“ Котор Варош а другу радионицу одржала је Сенка Смајлагић, магистар логопедије заједно са волонтерима Центра за породицу „Кућа Радости“, Дубравком Станишљевић, Недом Смиљић и Љубинком Јовичић.

Projekat "Podrška djeci sa poteškoćama u razvoju" u završnoj fazi