Расписан конкурс за (су)финансирање омладинских програма и пројеката

Министарство породице, омладине и спорта расписало је 27.10.2015. године конкурс за (су)финансирање омладинских програма и пројеката у оквиру којег ће бити подијељена средства у износу од 130 000 КМ. Максималан износ појединачних средстава која се додјељују за (су)финансирање програма и пројеката омладинских организација и организација за младе је 3 000 КМ, а републичких омладинских организација је 10 000 КМ.

На конкурс се могу пријавити омладинске организације, организације за младе и републичке омладинске организације које су испуниле обавезу уписа у Омладински регистар.

Основни услови за учешће на конкурсу за (су)финансирање омладинских програма и пројеката:

а)  да програми и пројекти доприносе побољшању положаја младих у Републици Српској,

б)  да су носиоци реализације програма и пројеката испунили све раније утврђене обавезе

према Министарству,

в) да су програми и пројекти од општег интереса за Републику Српску и/или јединицу

локалне самоуправе,

г) да су циљеви програма и пројеката у складу са планираним циљевима и активностима

Омладинске политике Републике Српске,

д)  да програми и пројекти укључују већи број младих у реализацији активности и/или као

крајње кориснике,

ђ) да се програми и пројекти односе на минимум једну тематску област дефинисану у конкурсу и

е)  да се програми и пројекти реализују у року од шест мјесеци од дана затварања конкурса

Комплетну документацију потребно је доставити најкасније до 17. новембра 2015. године поштом на адресу: Влада Републике Српске, Министарство породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, а са назнаком: „за (су)финансирање омладинских програма и пројеката“.

Конкурс је објављен на сајту Министарства породице, омладине и спорта (www.vladars.net -> Министарства -> Министарство породице, омладине и спорта -> Конкурс за (су)финансирање омладинских програма и пројеката).