Расписани јавни позиви за додјелу средстава гранта удружењима грађана и хуманитарним организацијама

Министарство управе и локалне самоуправе расписало је протеклог викенда (12.11.2016.)  јавне позиве за додјелу средстава гранта за суфинансирање пројеката/програма удружења грађана и фондација, те добротворних друштава „Мерхамет“ у Републици Српској, удружења и организација цивилних жртава рата Бошњака и Хрвата и хуманитарних друштава „Коло српских сестара“.

Минималан износ средстава за суфинансирање пројеката, односно програма, који се додјељује је 2.000 КМ, а максималан 50.000 КМ.

Средства гранта за суфинансирање пројеката/програма удружења грађана и фондација, додјељују се у циљу:  јачања улоге грађана у процесу доношења одлука на локалном нивоу,  економског развоја јединице локалне самоуправе, јачања мјесне заједнице у систему локалне самоуправе, подршке локалном развоју и побољшању квалитета комуналних и других услуга грађанима и очувања традиције и културног насљеђа припадника националних мањина.

Програмско дјеловање и циљеви добротворних друштава „Мерхамет“ у Републици Српској, удружења и организација цивилних жртава рата Бошњака и Хрвата и хуманитарних друштава „Коло српских сестара“ треба да се односе на добровољни и хуманитарни рад на територији Републике Српске, тражење несталих лица и заштита права  цивилних жртава рата, те пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији Републике Српске.

Јавни позиви остају отворени 21 дан, рачунајући од дана објављивања у дневном листу „Независне Новине“  интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе на којој се могу преузети и пријавни обрасци.

Захтјеви са потребном документацијом могу се достављати лично или путем поште на адресу: Министарство управе и локалне самоуправе, Трг Републике Српске број 1, 780000 Бања Лука, са назнаком јавног позива на који се захтјеви односе.