Реализована акција под називом „Очистимо наш град“

Јуче 03.10.2015. године реализована је прва еколошка радна акција, под називом „Очистимо наш град”, у низу радних акција планираних пројектом „Омладинска еколошка иницијатива” Црвеног крста Котор Варош. Акција је почела окупљањем волонтера испред објекта Црвеног крста у 8:30 часова. Учесници су евидентирани, добили су мајице, опрему и алат, те су заједно кренули према насељу Брегови чије је чишћење и уређење планирано овом првом радном акцијом. У насељу је формиран инфо-пункт који је служио за подјелу летака, пружање информација грађанима и анкетирање. На истом мјесту је организована и сабирна тачка за сав прикупљени отпад. Прикупљено је преко 20 врећа отпада којег је комунално предузеће одвезло на депонију.

Након акције чишћења услиједило је заједничко фотографисање, а затим и договор о наредним активностима – еколошким радионицама следећег викенда. У акцији су учествовала дјеца и омладина, али и неколико одраслих грађана. Акција је завршена у 13:00 часова.