Саопштење за јавност Пореске управе Републике Српске

Пореска управа Републике Српске позива све пореске обвезнике пореза на непокретности да измире другу рату своје обавезе по пореском рачуну за 2015. годину, као и евентуално још увијек неизмирене износе по основу пореза на непокретности из претходних година. Прописани рок за уплату друге рате пореза на непокретности је 31.12.2015. године.

Свим власницима непокретности у Републици Српској који нису платили доспјеле обавезе пореза на непокретности, износ ће бити увећан за трошкове поступка принудне наплате и камате.

Пореска управа Републике Српске позива и све оне који још увијек нису пријавили своју непокретну имовину, да то учине одмах, јер ће непријављене непокретности које идентификује Пореска управа бити пријављене по службеној дужности, а власницима уручени порески рачуни са обрачунатим каматама и новчаном казном у износу од 500 КМ до 1500 КМ за физичка лица, те од 1000 КМ до 3000 КМ за правна лица, по непријављеној непокретности.

Пореска управа ће током децембра мјесеца интензивирати активности на принудној наплати овог општинског прихода, користећи све законски расположиве мјере, од блокада рачуна, пљенидбе покретне имовине до уписа хипотека на непокретну имовину, као крајње мјере наплате ове пореске обавезе.