ШГ,,ВРБАЊА“ НЕ ИСПУЊАВА УГОВОР ПРЕМА ,,АРБОРЕКУ“

У нашу редакцију стигао је допис који је фирма „Арбореко“ из Kотор Вароша прослиједила ЈПШ „Шуме РС“ тј. Шумском газдинству „Врбања“ Kотор Варош јер нису испоштоване уговорне обавезе.

,,Будући да динамика испоруке није испоштована нити у једном мјесецу у прва два квартала текуће године приморани смо писменим путем затражити поштовање ове уговорне обавезе која је примарна и кључна за наставак досадашње коректне сарадње“ – наведено је у допису.

У допису су још навели да трпе значајну материјалну штету и оставили рок од 8 дана да се наведени проблем ријеши или ће бити приморани поднијети тужбу за накнаду штете због непоштовања уговорних обавеза. Цијели допис можете прочитати у наставку.