Скупштина усвојила извјештај о раду начелника

Одборници Скупштине општине /СО/ Котор Варош су на данашњем засједању усвојили извјештај о раду начелника и Општинске управе за 2018. годину.

У свом извјештају начелник општине Котор Варош Зденко Сакан је истакао низ пројеката који су реализовани у прошлој години, као и активности које су планиране у текућој години.

Извјештаји о извршењу буџета за прво полугодиште ове године, о раду ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ и раду Службе цивилне заштите за прошлу годину су добили потребну већину гласова.

Планом о измјени и допунама Годишњег плана утрошка намјенских средстава од накнаде по основи продаје шумских дрвних сортимената у 2019. години предвиђено је да преосталих 145.000 КМ буде утрошено на асфалтирање и одржавање локалних путева у сарадњи са Шумским газдинством „Врбања“.

Одборници локалног парламента су донијели одлуку о начину и условима јавне продаје путем лицитације парцеле у Шипрагама и одлуку о усвајању измјене Регулационог плана „Камена кућа“.

Једногласно су усвојени план одвоза и одлагања отпада и годишњи програм рада предшколске установе за радну 2019/20 годину.

На иницијативу Полицијске станице Котор Варош донијета је одлука о оснивању Форума за безбједност, којом се утврђују његови циљеви и задаци, надлежности, права и обавезе.

Донесен је закључак о покретању поступка за оснивање Територијалне ватрогасне јединице Котор Варош, а усвојене су информације о спровођењу Одлуке о комуналном реду, извршеном упису ученика за ову школску годину, о стипендирању студената, пословању привредних субјеката, реализованој прољетној сјетви и о реализацији Програма рада СО Котор Варош за прошлу годину.

Потребну већину гласова није добила информација о стању у области запошљавања.