Споменик природе „Жута буква“

Споменик природе „Жута буква“ се налази на имању браће Столић Радомира и Гостимира засеоку Столићи, село Засеље, МЗ Вагани, општина Котор Варош.


Први пут ово стабло је описао др Михаило Тошић 2005. године у свом раду под називом „Нови варијетет букве Fagus moesiaca са златно-жутим лишћем“ (Fagus silvatica L. var. luteofolia Tošić).
Стабло је карактеристично по изразито жутом и сјајном лишћу од пупања у прољеће до опадања у јесен.

Карактеристика овог стабла је и да поред велике старости од око 300 година доноси плод и да се поник карактерише златно-жутом бојом листова. Поред овог стабла, на удаљености око 300 м налази се још два стабла букве са златно-жутим листовима, старости од око 60 и 20 година.


Стабло „Жуте букве“ је први законом заштићени дендролошки Споменик природе у Републици Српској. Влада Р.С. је 02. априла 2012. године донијела Одлуку о заштити Споменика природе „Жута буква“.

Стабло је под заштитом државе и Министарства за екологију Републике Српске, старатељство је под Општином Котор Варош и управом Еко-етно села „Жута буква“ на челу са Ранком Гавриловићем