Srpsku napustilo 260 000 ljudi

Republiku Srpsku je u poslijeratnom periodu napustilo između 200. 000 i 260. 000 stanovnika, a ovo područje je ostalo bez reproduktivno i radno najsposobnijeg stanovništva. Od 64 opštine i gradova u RS, samo jedna je imala pozitivan prirodni priraštaj i u pitanju je Banja Luka.

Upozorili su na ovo danas predstavnici Sindikata obrazovanja RS i demografi koji su izrazili nezadovoljstvo najavom Ministarstva prosvjete i kulture RS da će najmanje 89 škola u RS promijeniti svoj status, a neke bi trebalo i da se zatvore.

Razlog je sve manji broj učenika koji se upisuju u škole u RS, a ove godine je po prvi put upisano manje od 10.000 prvačića. U neke škole u prve razrede nije upisano nijedno dijete.

Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja RS je podvukao da nijedan radnik u prosvjeti ne smije ostati bez posla.

– Demografski sunovrat nije samo problem ministarstva prosvjete, nego svih segmenata ovog društva. Međutim, sindikat će se boriti za svako radno mjesto, da se nađe posao za svakoga. Ovog trenutka mi nemamo podatak koliko bi ljudi moglo ostati bez posla. Smatramo da je sve ovo trebalo uraditi puno ranije, da se ljudi pripreme i da znaju šta ih čeka od 1. septembra – istakao je Gnjatić.

Demograf Aleksandar Čavić je ocijenio da se RS već duže suočava sa manifestacijom nepostojanja pronatalitetne politike, a što se vidi kroz negativan prirodni priraštaj.

– Posljednje godine, za koju postoje obrađeni zvanični statistički podaci, RS je u razlici između umrlih i rođenih, ostala bez 5.702 stanovnika. Od svih lokalnih zajednica u RS samo jedna je imala pozitivan prirodni priraštaj. To je Banja Luka, međutim, i to je više na nivou statističke greške – kazao je Čavić

On je poručio i da bi, u slučaju da se pronatalitna politika počela da se provodi onda kada su stručnjaci prije 20 godina počeli upozoravati na negativne tendencije, danas slika bila drugačija.

Dimitrije Ćeranić, član Republičkog odbora sindikata obrazovanja RS je poručio da treba izgraditi okruženje u kojem će ljudi biti sigurni, te da je to jedan od osnovnih pokretača rađanja djece.

– Promjenom statusa škola i gašenjem nekim, se govori o navodnim uštedama od oko pet miliona KM na godišnjem nivou. U šta će Vlada RS to uložiti? Da li u natalitet i hoće li to povećati broj djece – upitao je Ćeranić.