СШЦ „Никола Тесла“ : Конкурс за пријем радника

ЈУ СШЦ „Никола Тесла“ Котор Варош расписује конкурс за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник практичне наставе за машинску струку (трећи степен) 24 часа до краја наставне године, односно до 30.06.2016. године, са радним искуством

2. Наставник математике, 16 часова до краја наставне године, односно до 30.06.2016. године, са радним искуством

3. Наставник рачунарства и информатике, 6 часова до краја наставне године, односно до 30.06.2016. године, са радним искуством

4. Наставник за предмет основе електротехнике, 2 часа до краја наставне године, односно до 30.06.2016. године, са радним искуством

5. Наставник за предмет куварство, 8 часова до краја наставне године, односно до 30.06. 2016. године, са радним искуством

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске“.