Туристичка разгледница и сигнализација за бољу промоцију општине

Израда туристичке разгледнице општине Котор Варош и постављање туристичке сигнализације су предуслови за успјешну промоцију локалне заједнице и природних ресурса, закључак је данашњег састанка вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду Предрага Тешића и представника организација, удружења и привредних субјеката који промовишу туристичке активности општине Котор Варош.

Састанак је организован у циљу што боље туристичке промоције Котор Вароша на предстојећем 39. Међународном сајму туризма у Београду, који ће се одржати од 23. до 26. фебруара ове године.

Неопходно је да квалитетно урадимо туристичку разгледницу и зато очекујем да се свипредставници Удружења, организација и привредних субјеката ставе на располагању Центру за културу, спорт и информисање и заједничким снагама креирамо брошуру од значаја за туризам општине“, рекао је Тешић.

Он је нагласио да је један од приоритета ресорног Одјељења у наредном периоду постављање туристичке сигнализације, намијењене обавјештавању учесника у саобраћају о културним, историјским, природним и туристичким објектима у граду.

Учесници састанка су се сложили у оцјени да туристички потенцијали општине као што су специфични и разноврсни минерални извори, планински пејзажи, повољна клима, разноврстан биљни и животињски свијет, ријека Врбања, омогућавају различите врсте туристичке дјелатности: спортско-рекреативни, излетнички, планинарски, ловни и риболовни туризам.

Сви заинтересовани који желе да промовишу властити рекламни материјал на сајму у Београду могу то урадити у сарадњи са општинским Одјељењем за привреду.

(Izvor: www.opstinakotorvaros.com )