У сигурним кућама нема довољно мјеста: Жртава десет пута више него уточишта

У БиХ је насиље у породици у току 2018. године почињено над више од 2.000 жртава, подаци су МУП-а РС и Федералне управе полиције, док у цијелој БиХ постоји укупно девет сигурних кућа, чији су смјештајни капацитети око 190 мјеста, што говори да ни близу не би могле бити збринуте ни све лањске жртве.

“У 2018. години у РС евидентирано је 1.010 случајева насиља у породици, од чега 389 кривичних дјела и 621 прекршај, које је починило 1.049 лица над 1.255 жртава”, истакли су у МУП-у РС.

Према њиховим ријечима, према полу, учиниоци насиља су у 90,5 одсто случајева били мушкарци, док су према старости најбројнији учиниоци лица старости од 31 до 40 година, њих 279.

“Евидентирано је и 19 малољетника који су извршили насиље унутар породице. Као жртве насиља у породици евидентирана су и дјеца до седам година, њих 38, 57 дјеце од осам до 14 година, као и 40 малољетника од 15 до 18 година”, наводе у МУП-у.

Нагласили су да је према учиниоцима насиља у породици поднесено 375 извјештаја надлежним тужилаштвима и 449 захтјева за покретање прекршајног поступка, те је издато 36 прекршајних налога.

Навели су да је изречено и 17 хитних мјера заштите и 47 заштитних мјера.

У Министарству породице, омладине и спорта РС су казали да тренутно у РС функционишу три сигурне куће, односно правна лица, која реализују сигурну кућу, а уписане су у регистар сигурних кућа које ово министарство води.

“То су Организација жена ‘Лара’ Бијељина, Фондација ‘Удружене жене’ Бањалука и Удружење грађана ‘Будућност’ Модрича. Смјештајни капацитети у све три сигурне куће су 55 мјеста”, истакли су у Министараству.

Како наводе, капацитет Организације жена “Лара” је 15 лица, Фондације “Удружене жене” Бањалука 24 и Удружења грађана “Будућност” Модрича 16.

“За збрињавање жртава насиља у породици, односно финансирање сигурних кућа Министарство породице, омладине и спорта на годишњем нивоу издваја 300.000 КМ“, рекли су у овом министарству.

У Федералној управи полиције су казали да је у току 2018. године на подручју ФБиХ евидентирано 880 кривичних дјела насиље у породици.

“Надлежним тужилаштвима је поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу против 887 лица, након што је над истим извршена криминалистичка обрада, а од којих је 440 лица лишено слободе”, саопштили су у ФУП-у.

У Гендер центру ФБиХ су казали да на подручју ФБиХ дјелује шест сигурних кућа за смјештај жртава насиља у породици са укупно око 135 расположивих мјеста.

“У БиХ сигурне куће нису лако доступне свим жртвама насиља у породици на цијелој територији БиХ. Док је у РС законски и институционални оквир највећим дијелом усклађен са Истанбулском конвенцијом, у ФБиХ, због непостојања подзаконских аката за формирање, функционисање и финансирање сигурних кућа законски није регулисан рад сигурних кућа, те није усклађен са Истанбулском конвенцијом”, казали су у Центру.

Навели су да се ратификацијом Истанбулске конвенције БиХ обавезала на подузимање законодавних и других мјера, ради осигурања правног, институционалног и организационог оквира за превенцију насиља над женама, заштиту жртава насиља, те кажњавање починалаца насиља.

“Истанбулска конвенција прописује стандарде за постојање и рад сигурних кућа – и то минимум једно породично мјесто у сигурној кући на 10.000 становника, што значи да морамо успоставити још сигурних кућа на цијелој територији БиХ”, закључили су у Центру.