УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВНОГ ТУРИЗМА У КОТОРВАРОШКОМ КРАЈУ

Све више трофејне дивљачи

У которварошком крају налазе се три ловишта, која су надалеко позната по дивљачи изузетне трофејне вриједности. На подручју наше општине налазе се ловишта ловачких удружења ‘’Узломац’’, ‘’Борчићи’’ и ‘’Јеловка’’. Ради се о уређеним ловиштима, препуним дивљачи, у којима се налазе бројни ловно-технички и узгојни објекти. У посљедње вријеме влада све веће интересовање ловаца из иностранства за одстрел дивљачи у ловиштима которварошког краја. Радује што се у нашим ловиштима ипак много више пажње посвећује узгоју него одстрелу дивљачи. Ловочуварске службе су све ефикасније, па је криволов из године у годину у которварошком крају на све мањем нивоу.